Skip to main content

Table 1 Nine new informal cash payment questions

From: Assessing quality of maternity care in Hungary: expert validation and testing of the mother-centered prenatal care (MCPC) survey instrument

Considering all types of official and informal cash payments, how much IN TOTAL did you spend (out of pocket, in cash) related just to the delivery of your baby? This refers to the amount of cash paid after your prenatal visits concluded.

a. Total amount

b. I don’t remember

c. Decline to answer

Beleértve az összes hivatalos díjat és nem hivatalos hálapénzt, mennyi pénzt fizetett Ön (és családja) összesen a szülésért a saját zsebéből, készpénzben? Ebbe az összegbe ne számítsa bele a szülést megelőző vizitek árát akkor sem, ha a befizetett összeg után nem kapott számlát!

a. Teljes összeg: ezer FORINT

b. Nem emlékszem.

c. Nem kívánok válaszolni.

How much of this [X amount paid] for your birth was an informal cash payment?

a. Total amount

b. I don’t remember

c. Decline to answer

Ebből az összegből a hálapénz összege:

a. ezer FORINT

b. Nem emlékszem.

c. Nem kívánok válaszolni.

When you paid cash for your pregnancy and birth care--in the private or the public system--what did you expect to receive in return? Choose all that apply.

I expected to…Yes/No (Select all that apply instead of Yes/No)

a. Receive better quality care

b. Obtain more attention from the staff

c. Find a more skilled physician and/or midwife

d. Wait less time to get an appointment

e. Have better access to my doctor and/or midwife

f. Have my chosen doctor or midwife attend my birth

g. Have more control over my care

h. Because I felt thankful for care I received.

i. Get nothing in return. I felt is was required to pay.

j. Other [text box]

Amikor hálapénzt fizetett a szülésért mit várt el a pénzéért cserébe? Több választ is bejelölhet. “Igen”-nel és “Nem”-mel felelhet.

Azt vártam, hogy...

a. jobb minőségű ellátást kapjak.

b. több figyelmet kapjak a személyzettől.

c. jobb orvost és/vagy szülésznőt kapjak.

d. kevesebbet kelljen várnom arra, hogy időpontot kapjak.

e. jobb hozzáférésem legyen az orvosomhoz és/vagy szülésznőmhöz.

f. a választott orvosom vagy szülésznőm legyen jelen a szülésemnél.

g. legyen beleszólásom az ellátásomba.

h. Azért fizettem, mert hálás voltam az ellátásért, amit kaptam.

i. Nem vártam semmit viszonzásképpen. Muszáj volt fizetnem.

j. Egyéb: a fentiektől eltérő dolgot vártam:

When did you make the informal cash payment for your delivery?

a. Before I gave birth

b. After I gave birth while I was in the hospital

c. After I gave birth and went for a visit to the clinic

d. I don’t remember

Mikor fizetett Ön hálapénzt a szüléséért?

a. A szülés előtt.

b. A szülés után, amíg még a kórházban voltam.

c. A szülés után, amikor vizsgálatra/ellenőrzésre mentem.

d. Nem emlékszem.

You spent [x amount] for all of your prenatal visits and birth care, formal and informal. Was it necessary to borrow cash from family or friends, the bank or from a credit card, or sell personal assets to cover this cost?

a. Yes

b. No

c. I don’t remember

Ön összesen (beleértve a hivatalos összegeket és a hálapénzt is) forintot költött a várandósgondozásra és a szülésre. Kellett ehhez kölcsönkérnie pénzt családtagoktól vagy barátoktól, esetleg banki kölcsönt felvennie vagy hitelkártyán túlköltenie, vagy eladni valamilyen személyes tárgyat/tulajdont, hogy ki tudja fizetni ezt az összeget?

a. Igen.

b. Nem.

c. Nem emlékszem.

You paid an informal payment during your prenatal care or for your birth. Did your provider ask you to pay a specific amount, or did they leave it up to you to decide how much to pay?

a. Yes, they asked for a specific amount.

b. No, they let me decide how much to pay.

c. I don’t remember

Amennyiben fizetett hálapénzt a várandósgondozás alatt és a szülésért, kérte Öntől az szülészeti ellátója, hogy fizessen egy bizonyos összeget vagy Önre bízta, hogy mennyit fizet?

a. Igen, kértek egy bizonyos összeget.

b. Nem, rám bízták, hogy mennyit fizetek.

c. Nem emlékszem

You paid [x] amount in total for informal cash payments during your prenatal care and birth. To whom did you make this informal cash payments? Choose all that apply.

a. A doctor in the clinic

b. A nurse in the clinic

c. A doctor in the hospital

d. A nurse in the hospital

e. A midwife in the hospital

f. A midwife at home

g. Other

h. I don’t remember

Ön ezer forint hálapénzt fizetett a várandósgondozásért és a szülésért. Kinek adta ezt a hálapénzt? Jelölje be azokat a személyeket, akinek adott pénzt! Több személyt is megjelölhet.

a. Egy orvosnak a rendelőben.

b. Egy nővérnek a rendelőben.

c. Egy orvosnak a kórházban.

d. Egy nővérnek a kórházban.

e. Egy szülésznőnek a kórházban.

f. Egy otthonszülést kísérő bábának.

g. Másnak.

h. Nem emlékszem.

You said that you paid [x amount] in informal cash payments for your pregnancy and birth care. How did you feel about this informal cash payment?

Very negative/ Somewhat negative/ Indifferent/ Somewhat positive/ Very positive

Amennyiben fizetett hálapénzt a várandósgondozás alatt és a szülésért, hogyan érintette Önt, hogy fizetnie kellett?

Nagyon rosszul érintett / Kicsit rosszul érintett / Közömbösen / Meglehetősen pozitívan érintett / Nagyon pozitívan érintett

During your recent birth while in the hospital or at home, how often were you treated poorly because of…? Check all that apply.

a. Your race, ethnicity, cultural background or language spoken

b. Your financial situation

c. Your sexual orientation or gender identity

d. You refused care that your provider recommended

e. Because you developed a birth plan

f. Because you did not pay an informal cash payment

Never/ Sometimes/ Usually/ Always

A legutóbbi vajúdásánál és szülésénél - akár kórházban zajlott, akár otthon - milyen gyakran bántak Önnel igazságtalanul az alábbi okokból? Jelölje meg az összeset, amely igaz. Több választ is bejelölhet.

a. Az Ön bőrszíne, nemzetiségi hovatartozása, kultúrális háttere, anyanyelve miatt?

b. Az Ön anyagi helyzete miatt?

c. Az Ön szexuális orientációja vagy nemi identitása miattt?

d. Azért, mert Ön visszautasította a szülészeti ellátója javaslatait?

e. Azért, mert Ön szülési tervvel érkezett?

f. Azért, mert Ön nem adott hálapénzt?

Soha/néha/általában/mindig